• Điện thoại:0933 957 846
  • Hotline:     0909 787 282
0

Bạn có từ đặt câu hỏi về vòng đời của cà phê?

Thì ở đây, Cici coffee chia sẻ để bạn dễ thấy.
Qua 9 tháng 10 ngày đơm hoa,
Hoa rụng xuống nhường chỗ cho trái lớn lên,
Trái chín mọng thu về sơ chế,
Qua bảo quản sẽ chuyển đến nhà rang,
Từ nhân xanh sẽ đổi màu áo mới,
Sau chiết xuất chỉ còn bã cà phê,
Rồi trở về nuôi dưỡng những cây xanh…
ĐIỆN THOẠI ZALO FACEBOOK EMAIL BACKTOP